vinevent

&vinevent
vinprovning – 6 viner från Charles Smith. Tilltugg ingår

17.30

550kr/person